/

Niniejsza strona jest stroną informacyjną usługi przeglądania WMS zgodnej ze specyfikacją standardu OGC WMS[1].
Aby uzyskać efekty działania usługi należy wywołać ją z odpowiednimi parametrami zgodnymi ze specyfikacją.
Poniżej podano opisy i przykłady trzech podstawowych zapytań usługi:
1. Pobranie informacji o usłudze GetCapabilities Opis Przykład
2. Pobranie fragmenu mapy GetMap Opis Przykład
3. Pobranie informacji o obiekcie GetFeatureInfo Opis Przykład

W przypadku pytań i wątpliwości, co do funkcjonowania usługi prosimy o kontakt:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa
e-mail: gugik@gugik.gov.pl, tel: +48 22 532-25-31
Mapa pokazująca jednostki włączone do usługi
2022-0149 072
2022-02249 820
2022-03263 843
2022-04229 339
2022-05875 338
2022-06379 113
2022-07369 605
2022-08379 277
2022-09414 427
2022-10570 801
2022-111 032 370
2022-121 111 176
2023-011 361 427
2023-02853 734
2023-031 212 431
2023-041 164 429
2023-051 146 153
2023-06942 675
2023-07981 154
2023-081 081 654
2023-09935 393
2023-10924 935
2023-11908 993
2023-12733 039
2024-01942 010
2024-02968 878
2024-031 050 789
2024-041 001 636
2024-05926 226
2024-06793 686
2024-07497 389
Σ24 350 812

Statystyki wykorzystania usługi