141207_5.0010.804mazowieckiemińskiHalinówHipolitów8040.1326brak informacji7PsV2023-03-25Organem odpowiedzialnym za dane ewidencji gruntów i budynków jest Starosta Powiatu (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d pkt 1, Dz.U. z 2019 r. poz. 725).Pobierz raport o zagospodarowanie przestrzennym]]>]]>