Niniejszy adres dotyczy usługi WMS będącej standardem OGC.
Korzystanie z takiej usługi związane jest z trzema rodzajami zapytań:
1. GetCapabilities Opis Przykład
2. GetMap Opis Przykład
3. GetFeatureInfo Opis

W przypadku pytań i wątpliwości, co do funkcjonowania usługi prosimy o kontakt:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
gugik@gugik.gov.pl
+48 22 532-25-31

Mapa pokazująca jednostki włączone do usługi
Liczba dodanych usług - 1147 (wektor: 194; raster: 953)
Zapytania wg miesięcy
2018-0374 996
2018-041 876 527
2018-051 605 870
2018-062 343 095
2018-073 981 431
2018-083 851 613
2018-093 910 763
2018-105 915 127
2018-116 167 200
2018-125 602 307
2019-0111 538 912
2019-029 844 631
2019-0312 972 291
2019-048 038 785
2019-056 774 787
2019-063 650 708
2019-072 567 400
Suma wywołań90 716 443