/

Niniejsza strona jest stroną informacyjną usługi przeglądania WMS zgodnej ze specyfikacją standardu OGC WMS[1].
Aby uzyskać efekty działania usługi należy wywołać ją z odpowiednimi parametrami zgodnymi ze specyfikacją.
Poniżej podano opisy i przykłady trzech podstawowych zapytań usługi:

1. Pobranie informacji o usłudze GetCapabilities Opis Przykład
2. Pobranie fragmenu mapy GetMap Opis Przykład
3. Pobranie informacji o obiekcie GetFeatureInfo Opis Przykład

W przypadku pytań i wątpliwości, co do funkcjonowania usługi prosimy o kontakt:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
gugik@gugik.gov.pl
+48 22 532-25-31


Mapa pokazująca jednostki włączone do usługi
Liczba dodanych usług - 1348 (wektor: 329; raster: 1019)
2018-0374 996
2018-041 876 527
2018-051 605 870
2018-062 343 095
2018-073 981 431
2018-083 851 613
2018-093 910 763
2018-105 915 127
2018-116 167 200
2018-125 602 307
2019-0111 538 912
2019-029 844 631
2019-0312 293 286
2020-016 889 491
2020-027 614 152
2020-035 699 338
2020-045 389 916
2020-055 540 175
2020-067 295 024
2020-077 037 597
2020-088 212 338
2020-098 381 123
2020-107 754 856
Σ138 819 768

Statystyki wykorzystania usługi