Niniejszy adres dotyczy usługi WMS będącej standardem OGC.
Korzystanie z takiej usługi związane jest z trzema rodzajami zapytań:
1. GetCapabilities Opis Przykład
2. GetMap Opis Przykład
3. GetFeatureInfo Opis

W przypadku pytań i wątpliwości, co do funkcjonowania usługi prosimy o kontakt:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
gugik@gugik.gov.pl
+48 22 532-25-31

Mapa pokazująca jednostki, których usługa WMS jest dodana do usługi zintegrowanej
Liczba dodanych usług - 380
Zapytania wg miesięcy
2017-1240 690 961
2018-0156 368 593
2018-0253 327 146
2018-0353 725 199
2018-0453 606 817
2018-0554 268 821
2018-0653 122 887
2018-0767 375 698
2018-0871 659 708
2018-0963 589 486
2018-1064 584 925
2018-1181 537 010
2018-1237 181 044
Suma wywołań751 038 295